Onze ouders

Agenda

Maandag 19 april
vergadering oudervereniging
Dinsdag 20 april t/m woensdag 21 april
eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april
Koningsontbijt
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
meivakantie

BSO Kind & Co

Op 't Carillon verzorgt KMN Kind&Co de buitenschoolse opvang op onze beide locaties. Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de voorschoolse- of naschoolse opvang.

Kind & Co Ouverturelaan:
0182-441185
bsocarillon@kmnkindenco.nl

Kind & Co Geerpolderweg:
0182-441008
bsocarillonburen@kmnkindenco.nl