Onze ouders

Agenda

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus
zomervakantie

BSO Kind & Co

Op 't Carillon verzorgt KMN Kind&Co de buitenschoolse opvang op onze beide locaties. Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de voorschoolse- of naschoolse opvang.

Meer informatie kunt u vinden op : https://www.kmnkindenco.nl/bui...

Kind & Co Ouverturelaan:
0182-441185
bsocarillon@kmnkindenco.nl

Kind & Co Geerpolderweg:
0182-441008
bsocarillonburen@kmnkindenco.nl