Absentie melden

Als uw kind ziek is, laat u dit dan tijdig weten, liefst tussen 8.00 - 8.30 uur.

Voor de kinderen van Geerpolderweg en Ouverturelaan kan dat via tel.nr. 0182-524818 of per mail via

absenten.carillon@degroeiling.nl.

Absenties zonder berichtgeving moeten wij melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Gouda.

Kinderen die zelfstandig naar school komen moeten via dezelfde kanalen worden beter gemeld. Dit om te voorkomen dat er niemand actie onderneemt als een leerling niet op school is. Ouders denken in dat geval dat zoon/dochter op school is en de leerkracht neemt aan dat het kind nog ziek thuis is.