Absentie melden

Als uw kind ziek is, laat u dit dan tijdig weten, liefst tussen 8.00 - 8.30 uur.

Voor de kinderen van zowel Geerpolderweg als Ouverturelaan kan dat via de schoolapp (onder de tegel 'absentie'). Telefonisch melden voor beide locaties kan via tel.nr. 0182-524818.

Absenties zonder berichtgeving moeten wij melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Gouda.

Kinderen die zelfstandig naar school komen moeten via dezelfde kanalen worden beter gemeld. Dit om te voorkomen dat er niemand actie onderneemt als een leerling niet op school is. Ouders denken in dat geval dat zoon/dochter op school is en de leerkracht neemt aan dat het kind nog ziek thuis is.