Anti-Pestprotocol

Anti-pestprotocol

Basisschool 't Carillon wil haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarbij zij zich in een harmonieuze omgeving en op een prettige positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen in voorkomende gevallen op kunnen terugvallen. Ons pestprotocol dient als handvat voor leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen bij het signaleren, voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, de ernst en ook over de specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Ons anti-pestprotocol