Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Er kunnen zich (gewichtige) omstandigheden voordoen, waardoor ouders vrijstelling van schoolbezoek willen aanvragen. Dit verzoek moet, voorzover de reden van een verlofaanvraag dit toelaat, uiterlijk zes weken voor de verlofdatum ingediend worden.

Een verlofverzoek moet altijd schriftelijk bij de school worden ingediend. Dit kan via de schoolapp. Onder de tegel 'formulieren' vindt u het document hiervoor. Ook kunt u hiervoor een van de onderstaande formulieren gebruiken. Wanneer wij geen toestemming voor het verlof geven, kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar. In verband hiermee is het belangrijk dat u het verlof ruim op tijd aanvraagt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande folder.