Ouderportaal

Ouderportaal ParnasSys

Ouders van onze leerlingen hebben inzage in het ouderportaal van administratiesysteem ParnasSys voor de volgende onderdelen:

  • De algemene gegevens van een leerling ( naam, geboortedatum, adres enz)
  • De resultaten van de methode gebonden toetsen
  • De resultaten van de Cito-toetsen


Wat willen we bereiken met het openzetten van dit ouderportaal?

1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de betrokkenheid en de samenwerking tussen ouder, kind en school. Uit onderzoek blijkt dat de ouders tijdens de basisschoolperiode een grote invloed hebben op het welzijn en de leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch partnerschap tussen de school en de ouders is hierbij van groot belang en maakt direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijk.

2. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, hebben we een aantal moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en zij zullen minder snel verrast worden.

3. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht hebben in de resultaten van de gemaakte toetsen, wordt de rol van de leerkracht ook anders in de gesprekken. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de cijfers (begrijpen) en de consequenties die het heeft voor in de les.

4. Administratieve gegevens up-to-date houden: Wanneer u zelf de leerling gegevens kunt inzien, valt het waarschijnlijk eerder op wanneer iets niet meer klopt. We hopen dat op deze manier ons administratiesysteem vollediger en correcter wordt.

5. Informatie voorziening aan gescheiden ouders: In de praktijk zien we dat de informatievoorziening aan gescheiden ouders soms moeilijk te managen is. De hoeveelheid informatie en het tijdstip van informeren loopt vaak niet helemaal synchroon. Het ouderportaal geeft de mogelijkheid om twee e-mailadressen te koppelen aan een leerling, mits beide ouders/verzorgers de ouderlijke macht hebben.

Rondom de periode van afname van de Cito toetsen staat dit onderdeel op het ouderportaal dicht. Om te voorkomen dat bij de ene groep de resultaten wel zichtbaar zijn en bij de andere nog niet, zullen we het onderdeel CITO openzetten als het rapport uitgaat. We zullen dit via onze nieuwsbrief communiceren.

Via onderstaande link kunt u inloggen: https://inloggen.parnassys.net...