Tussenschoolse opvang - continurooster

Continurooster - Brood en Spelen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken wij op ’t Carillon volgens een continurooster.

Onze schooltijden zijn als volgt:

08.30 - 14.30 uur / maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 - 12.00 uur / woensdag

Alle kinderen uit de klas blijven tussen de middag op school. Ze eten met elkaar en spelen daarna buiten. De leerlingen moeten zelf eten en drinken meenemen van huis. Het meenemen van snoep, koekjes, koolzuurhoudende drankjes en energy drankjes is niet toegestaan. Wij stimuleren het eten van fruit.

Op beide locaties staan koelkasten zodat het eten en drinken van de kinderen gekoeld bewaard kan worden. Om de afvalstroom te beperken binnen school, vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van broodtrommels en drinkbekers.

Na het eten en drinken gaan de kinderen buiten spelen. Om te zorgen voor voldoende ruimte op de speelplaats, spelen we met een beperkt aantal groepen buiten. Om dit te realiseren hebben de groepen op verschillende momenten pauze.

Op beide locaties zijn twee rust-lokalen ingericht. Leerlingen kunnen besluiten hier naar toe te gaan i.p.v. buiten te spelen.

Brood en Spelen

Het toezicht bij de kinderen wordt verzorgd door medewerkers van de overblijforganisatie “Brood en Spelen” (zie: https://www.broodspelen.nl/). Zij hebben voor onze school een schoolcoördinator aangesteld.

De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor de totale organisatie en kwaliteit van de opvang op school. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de schoolcoördinator de overige overblijfmedewerkers en indien nodig werkt hij/zij mee als overblijfmedewerker. De locatie-coördinatoren zijn te bereiken via carillon@broodspelen.nl.

De overblijfmedewerkers houden toezicht op de kinderen en op de veiligheid tijdens de pauze in het lokaal en op het schoolplein.

De overblijfmedewerker zorgt voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van het speelmoment op het schoolplein en begeleidt tijdens het spelmoment.

Kwaliteit

Brood & Spelen hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan de kwaliteit van de overblijfmedewerkers. Zo dient elke overblijfmedewerker te beschikken over een recente VOG (= een Verklaring Omtrent het Gedrag). Daarnaast verzorgt Brood en Spelen de verplichte jaarlijkse opleiding voor de overblijfmedewerkers. Deze opleiding wordt gegeven door één van hun pedagogisch geschoolde cursusleiders.