Tussenschoolse opvang - continurooster

Continurooster - Kind & Co

Op 't Carillon werken wij volgens een continurooster.

Onze schooltijden zijn als volgt:

08.30 - 14.30 uur / maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 - 12.00 uur / woensdag

Alle kinderen uit de klas blijven tussen de middag op school. Ze eten met elkaar en spelen daarna buiten. Wij verwachten dat de leerlingen zelf eten en drinken meenemen. Snoep, koekjes, koolzuurhoudende drankjes en energy drankjes zijn niet toegestaan. Wij stimuleren het eten van fruit.

Op beide locaties staan koelkasten zodat het eten en drinken van de kinderen gekoeld bewaard kan worden. Om de afvalstroom te beperken binnen school, vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van broodtrommels en drinkbekers.

Na het eten en drinken gaan de kinderen buiten spelen. Om te zorgen voor voldoende ruimte op de speelplaats, spelen we met een beperkt aantal groepen buiten.

KMN Kind & Co

Het toezicht op de kinderen wordt verzorgd door medewerkers van stichting KMN Kind en Co (zie: https://www.kmnkindenco.nl/) en enkele vrijwilligers. Zij hebben voor onze school een senior pedagogisch medewerker aangesteld.

De senior pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de totale organisatie en kwaliteit van de opvang op school. Daarnaast ondersteunt en begeleidt deze medewerker de overige medewerkers en indien nodig werkt hij/zij mee bij het toezicht houden. De senior pedagogisch medewerker is te bereiken via m.martens@kmnkindenco.nl.

De medewerkers houden toezicht op de kinderen en op de veiligheid tijdens de pauze in het lokaal en op het schoolplein.

De medewerkers zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van het speelmoment op het schoolplein en begeleiden hen tijdens het spelmoment.

Kwaliteit

KMN kind & Co hecht veel waarde aan professionele en betrouwbare dienstverlening. De overblijfmedewerkers zorgen voor een welkom gevoel en een veilige sfeer tijdens de opvang. Zo dient elke overblijfmedewerker te beschikken over een recente VOG (=een Verklaring Omtrent het Gedrag) en een passende vooropleiding.