Visie van 't Carillon

Visie van 't Carillon

't Carillon is een katholieke basisschool met een enthousiast team, waar respect voor elkaar, eerlijkheid en openheid hoog in het vaandel staan. Als haar kracht ziet het team een goede sfeer, betrokkenheid en een goede open communicatie.

't Carillon is een lerende school die haar onderwijs laat aansluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel terrein.

De term lerende school geeft aan dat dit een ontwikkelingsproces is, waar we als team voortdurend mee bezig zijn.

We bieden de kinderen een veilig klimaat, waarin we met elkaar duidelijke regels belangrijk vinden.

Deze visie vraagt van ons een aanpak, waarbij het lerende kind centraal staat. Het adaptief onderwijs geeft ons de mogelijkheid om met de verschillen tussen leerlingen om te gaan.