Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel maakt de school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Wanneer dit in voorkomende gevallen niet mogelijk is, begeleidt de school de ouder(s) verder totdat een passende plek voor het kind is gevonden.

Het schoolondersteuningsprofiel vindt u hieronder