Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO Kind & Co

Op 't Carillon verzorgt KMN Kind&Co de buitenschoolse opvang op onze beide locaties. Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de voorschoolse- of naschoolse opvang.

Meer informatie kunt u vinden op : https://www.kmnkindenco.nl/bui...

Kind & Co Ouverturelaan:
0182-441185
bsocarillon@kmnkindenco.nl

Kind & Co Geerpolderweg:
0182-441008
bsocarillonburen@kmnkindenco.nl

De peutergroep

Op onze locatie Geerpolderweg vindt u peutergroep 't Carillon. De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep 't Carillon wordt gewerkt met de methode Puk & Ko, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om met regels om te gaan. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles samen zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

De peutergroep is ondergebracht op onze locatie aan de Geerpolderweg en is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend.
U kunt kiezen voor opvang:
- van 08.30 - 12.00 uur
- van 08.30 - 13.30 uur

Opgeven of meer informatie verwerven over de peutergroep kan via de website van Kindercentra Midden Nederland Kind & Co www.kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030-6958469.