NotilInformatie van de Oudervereniging

De Oudervereniging

In de Oudervereniging (OV) zitten 10 ouders en 2 leerkrachten.

Eens in de zes weken komt de Oudervereniging bijeen om onderwerpen te bespreken met betrekking tot de dagelijkse praktijk op school.

De Oudervereniging ondersteunt de school bij de organisatie van verschillende evenementen en festiviteiten o.a. Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de sportdag, het kleuterfeest, de schoolreis en het afscheid van groep 8.

Wanneer de Oudervereniging op zoek is naar nieuwe leden zal er een oproep geplaatst worden in de weekbrief. Dit is doorgaans aan het begin van het nieuwe schooljaar of aan het einde van het lopende schooljaar. Iedere ouder met een kind op ‘t Carillon kan hierop reageren. Na een gesprekje over wederzijdse verwachtingen zal het bestuur vervolgens een keuze maken uit de kandidaten en deze uitnodigen om een schooljaar mee te draaien als aspirant-lid.

Het mailadres van de OV is: ov.carillon@degroeiling.nl