NotilInformatie van de Oudervereniging

De Oudervereniging

In de Oudervereniging (OV) zitten 10 ouders en 2 leerkrachten.

Eens in de maand komt de Oudervereniging bijeen om onderwerpen te bespreken met betrekking tot de dagelijkse praktijk op school.

De Oudervereniging ondersteunt de school bij de organisatie van de verschillende evenementen en festiviteiten o.a. Sinterklaas, Kerst, de sportdag, Pasen, het kleuterfeest, carnaval, de schoolreis, het afscheid van groep 8 en de avondvierdaagse.

Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Oudervereniging. De verkiezing vindt jaarlijks plaats tijdens de algemene ledenvergadering in oktober. Een verslag van deze vergadering is beschikbaar via de website.

Het mailadres van de OV is: ov.carillon@degroeiling.nl