Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid 't Carillon

Veiligheid en structuur

Kinderen dienen zich in de eerste plaats prettig te voelen op school. Zin hebben om naar school te gaan is hierbij voor ons het uitgangspunt. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten dat ze er mogen zijn. Dat gevoel moet tot uitdrukking komen in de goede sfeer die op onze school heerst. Leerkrachten nemen de kinderen serieus en doen hun best ieder kind afzonderlijk te begrijpen. Dat is ook wat van de kinderen onderling wordt verwacht. Vanuit het begrip voor elkaar en vanuit het onderlinge respect ontstaat een prettige leeromgeving.

Basisschool ‘t Carillon gebruikt de methode “Goed Gedaan” om met elkaar aan een prettige leeromgeving te werken. Daarnaast werken wij met “Zien”, een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. In de groepen 6, 7 en 8 wordt ieder schooljaar een digitale enquête afgenomen rondom een aantal aspecten die te maken hebben met de sociale veiligheidsbeleving bij ons op school. De uitslag van deze enquête geeft extra inzicht in bijvoorbeeld pestgedrag in de groepen. Op basis van deze uitslag wordt gekeken of extra interventies binnen groepen noodzakelijk zijn.

Leerlingen mogen in deze enquête de school een cijfer geven als het gaat om de veiligheidsbeleving. In het schooljaar 2018-2019 was dat een mooie 8.4.

Ook zijn duidelijke regels opgesteld en afspraken met elkaar gemaakt. Die worden niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen opgesteld. Deze regels en afspraken worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld samen met de kinderen in de groep. Deze regels hangen het hele schooljaar duidelijk zichtbaar in alle groepen. Duidelijke regels en afspraken maken het makkelijker om prettig met elkaar te werken, te leren, te leven…

In de groepen 5 en 6 werden in het schooljaar 2018-2019 extra lessen rondom sociale vaardigheid en weerbaarheid aangeboden. De leerlingen in de groepen 5 hebben deelgenomen aan de “Rots en Water training”. In de groepen 6 werd het programma “ Kom op voor jezelf” aangeboden.

In onderstaand protocol kunt u zien wie er op ‘t Carillon en binnen het bestuur van De Groeiling betrokken zijn bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Hierin kunt u ook lezen welke documenten er binnen de school en het bestuur zijn opgesteld rondom dit onderwerp en waar deze te vinden zijn.

Veiligheidsbeleid binnen de Groeiling en 't Carillon